Goiener Taldearen pribatutasun politika

1. Tratamenduaren erantzulea

Goiener, S. Coop., aurrerantzean «Goiener Taldea».

I.F.Z.: F75074872
Helbidea: Mallutz 18
Herria: 20240 Ordizia (Gipuzkoa)
Telefono zenbakia: 943 088 444
Helbide elektronikoa: datuenordezkaria@goiener.com

2. Indarrean dagoen legeria

Goiener Taldeak egiten dituen datu-tratamenduei aplikatu behar zaien oinarrizko araudia:

a) 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena («RGPD»).

b) Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa («LOPDGDD»).

c) Arau osagarriak eta garapen-arauak.

3. Webguneak, APPak eta sare sozialetako kanalak

Goiener Taldearen webgune ofiziala www.goiener.eus da eta Goiener Taldeak sare sozialetan dituen kanal ofizial nagusiak hauek dira:

Facebook: https://www.facebook.com/goiener

Twitter: https://twitter.com/goiener

YouTube: https://www.youtube.com/user/Goiener

LinkedIn: https://es.linkedin.com/company/goiener

Pribatutasun Politika honen ondorioetako, aurrerantzean Goiener Taldearen webgune ofizialei, erabili daitezkeen web edo mugikorren aplikazioei eta Goiener Taldearen sare sozialetako kanal ofizialei «webgunea» deituko zaie, kontrakoa zehazten denean izan ezik.

4. Helburuak eta legitimaziorako oinarri juridikoak

Datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudia betez, erabiltzaileei jakinarazten zaie datu pertsonalak Goiener Taldearen webgune, plataforma edo sare sozialen bitartez (posta elektroniko, formulario, gure pribatuen bidez, etab.) edo horien erabileraren ondorioz sortutakoak edo emandakoak, Goiener Taldearen tratamendu sistemetan sartu ahal izango direla.

Goiener Taldearen webgunearen bidez egin daitezkeen datu-tratamenduen helburuak honako hauek dira:

a. Energia berriztagarria sortzeko eta merkaturatzeko gure zerbitzuak eta horiekin lotutako lanbide-arloak eskaini eta kudeatzea (hauek online eskatu eta kudeatzeko aukera barne).

Legitimazio-oinarri nagusia: zerbitzuak emateko datuen tratamenduaren beharra («kontratu-harremana» RGPD 6.1.b art.)

b. Goiener Taldearen eta pertsona interesdunen arteko harremanetarako, kontsultarako eta komunikaziorako tresnak ematea, bai eta eskaerei erantzutea ere.

Legitimazio-oinarri nagusia: Interesdunaren adostasuna (RGPD 6.1.a art.)

c. Goiener Taldeak kudeatutako edota parte hartzen duen jarduerei buruz informatzea eta zabalkuntza ematea; webgunea, plataforma eta sare sozialen kudeaketa eta erabilpenaren analisia egitea; interesdunen irudia tratatzea; Goiener Taldearekin zerikusia duten jarduerekin lotutako informazio-komunikazioak eta komunikazio komertzialak bidaltzea.

Legitimazio-oinarri nagusia: Goiener Taldearen legezko interesa (RGPD 6.1.f art.)

5. Kontserbazio epea

Emandako datu pertsonalak, hauek bildu diren helburuak betetzeko, helburuak ekar ditzaketen erantzukizunak zehazteko eta kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiak (kontabilitatekoa, fiskala, administratiboa, etab.) ezartzen dituen aldian gordeko dira. Epe horren ondoren, ezabatu egingo dira, eta konfidentzialtasuna bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuko dira.

6. Sekretu eginbeharra

Goiener Taldea erabiltzaileen pribatutasunarekin eta datuen babesarekin konprometituta dago eta hauen tratamendua isilpean eta araudia betez egingo da. Datu pertsonalak deskribatutako helburuetarako baino ez dira erabiliko, eta ez zaizkie hirugarrenei beste ezertarako utziko, berariaz eta idatziz eskatzen ez baduzu behintzat. Arau orokor moduan, Goiener Taldeak zerbitzuen jardutean zehar jasotako eta/edo tratatutako datu pertsonalak ez ditu hirugarrenekin trukatu eta komunikatuko. Hala ere, gerta daiteke datu jakin batzuk hirugarrenei jakinaraztea beharrezkoa izatea zuk eskatutako zerbitzuak kudeatzeko (adibidez, Goiener Taldeko kide diren beste enpresei edo zerbitzuaren faseren batean esku har dezaketen zuzeneko kolaboratzaileei datuak jakinaraztea). Kasu horietan, Goiener Taldeak hirugarren horiei datuak jakinarazi eta/edo transferitu ahal izango dizkie, eta hirugarren horiek, nolanahi ere, Goiener Taldeak ezartzen dituen konfidentzialtasun-betebehar berberak bete beharko dituzte kontratu bidez, eta, nolanahi ere, datu pertsonalen babesari buruzko araudia bete beharko dute.

Goiener Taldeko langileei berariaz jakinarazi zaie sekretu profesionala gorde behar dutela.

7. Datu pertsonalak biltzea

Goiener Taldeak ez dio erabiltzaileari datu pertsonalak emateko eskatzen bere webgunean sartzeko; alabaina, hainbat formulario erabiltzeko ezinbestekoa izango da erabiltzaileak datu pertsonalak ematea (adibidez harreman formularioa, bazkidetza eskatzeko, cv-a bidaltzeko, e.a.), batez ere identifikatzeko eta harremanetarako datuak. Erabiltzaileak era askean eta borondatez emango ditu bere datuak. Goiener Taldeak erabiltzaileak eskatutako zerbitzua jasotzeko beharrezkoa den informazio pertsonala baino ez du eskatuko.

Webgune honetan edozein eratako edukiak (datuak, testuak, bideoak, soinua, argazkiak, grafikoak, mezuak edo bestelako materiala) bidaltzen edo txertatzen dituen erabiltzaileak adierazi eta bermatu behar du hemen adierazitako baldintzen eta indarrean dagoen legediaren arabera egingo duela. Hirugarrenen datu pertsonalak gehitzen dituen erabiltzaileak adierazi behar du pertsona horien baimena daukala datuak argitaratzeko. Debekatuta dago hirugarrenen datuak sartzea haien berariazko baimenik gabe.

Erabiltzailearen ardura eta beharra izango da emandako datuen zehaztasuna, zuzentasuna eta egiazkotasuna bermatzea eta, behar den kasuetan, datu hauek eguneratzea. Goiener Taldeak ez du honen inguruko erantzukizunik hartuko bere gainean. Erabiltzailea bera izango da, horrenbestez, ematen dituen datuekin eragindako kalteen erantzule bakarra. Webguneko formularioetan nahitaezkotzat jotako eremuak ez betetzearen edo oker betetzearen ondorioz, Goiener Taldeak ezin izango dio erantzun erabiltzailearen eskaerari.

Tratamenduaren Erantzuleak datu pertsonalak modu egokian jasoko ditu, bere webgunean jasotako helburuen, erabileren, zerbitzuen eta/edo prestazioen arabera, modu zehatzean, esplizituan eta legitimoan; beraz, ez dira inola ere erabiliko iruzurrezko bitartekoak, bidegabeak, legez kontrakoak edo erabiltzaileen eskubide legitimoak arriskuan jartzen dituztenak.

Webgune honen bitartez informazioa bidaltzen bada, aplikazioak edota gune pribatuak erabiltzen badira edo Goiener Taldeak eskainitako edozein zerbitzua erabiltzen bada, ezinbestekoa da honako pribatutasun politika hau eta webgunearen baldintza orokorrak espresuki onartzea.

8. Adin-txikikoen datuak

Goiener Taldeak eskaintzen dituen zerbitzuak ez daude bereziki adin-txikikoei zuzenduta. Nola nahi ere, jardueraren bat adin-txikikoei zuzenduta baldin badago, Goiener Taldeak adin-txikikoaren guraso edo tutore legalen baimena eskatuko du, datu pertsonalen bilketa, tratamendu eta, bere kasuan, datuen komunikaziorako.

Goiener Taldeak, kontrol-agintaritzek haurren eta gazteen datu pertsonalak babesteko garatu dituzten materialak kontsultatzeko gomendatze du.

Informazio hori (gomendioak, teknologia berriak erabiltzeko eskuliburuak, hezkuntza-bideoak, etab.) Datuak Babesteko Euskal Agentzian eskuragarri dago baita Datuak Babesteko Agentzia Españolean ere.

9. Erregistroak eta harpidetzak

Informazio-buletinen edo antzeko zerbitzuen harpidetzak datu pertsonalen tratamendua eskatzen duenean, erabiltzaileek zerbitzu horien baja eskatu ahal izango dute, hala nahi duten unean, datuenordezkaria@goiener.com helbidera eskaera bat bidaliz, edo posta elektronikoan azaltzen den «baja eman» edo «unsuscribe» mekanismoa erabiliz.

10. Sarbide gakoen erabilera

Eremu pribatuetara sartzeko gakoak pertsonalak, konfidentzialak eta besteraezinak dira. Erabiltzaileak modu arduratsuan erabiltzeko eta inori ez jakinarazteko konpromisoa hartzen du. Erabiltzaileak ez dizkio bere gakoak jakinarazi behar telefonoz, posta elektronikoz, webgune honen bidez edo beste edozein bide erabiliz eskatzen dizkion inori.

Goiener Taldeak gomendatzen du erabiltzaile-kodea eta pasahitza desberdinak izatea eta gutxienez zortzi karaktere alfanumeriko izatea, teklatuko maiuskulak, minuskulak, zenbakiak eta sinboloak konbinatuz. Erabiltzaileak bere gakoak buruz ikasi behar ditu, eta ez ditu gorde behar beste pertsona batzuek eskura ditzaketen euskarri fisiko edo informatikoetan. Sarbide-gakoak aldian-aldian aldatu behar dira, urtean behin gutxienez.

Garrantzitsua da erabiltzaileak bere kontu pertsonala ixtea webguneko eremu pribatuetan saio bakoitza amaitzean; izan ere, horrela ziurtatuko du inork ezin duela bere informazio pertsonalerako sarbiderik lortu bere ordenagailua norbaitekin partekatzen badu.

Erabiltzaileak berehala jakinarazi beharko dio Goiener Taldeari bere sarbide-gakoei dagokienez atzemandako edozein gorabehera edo baimenik gabeko sarbidea.

Goiener Taldeak eskubidea izango du erabiltzaile baten kontuari baja emateko, baldin eta haren erabilera desegokia antzematen badu, Goiener Taldearekiko betebeharrak ez betetzeagatik, pribatutasun-politika eta webgunearen baldintza orokorrak ez betetzeagatik, edo garrantzitsutzat jotzen duen beste edozein arrazoirengatik.

11. Curriculumak

Goiener Taldeak webgunean daukan baliabidearen bitartez, posta arruntez, posta elektroniko bitartez edo beste baliabidearen bitartez curriculuma bidali badiguzu, zure datuak Goiener Taldeko kide diren enpresen tratamendu sisteman gordeko dira. Zure datuak Goiener Taldeak burutu ditzaken langile hautaketa-prozesuetarako erabiliko dira. Era berean, zure datuak Goiener Taldeak hautaketa-prozesua egiteko kontratatu dezakeen hirugarren enpresa bati komunikatuak izan daitezke.

12. Sare sozialetarako eta web kanaletarako estekak

Webgune honek sare sozialetarako eta kanpoko webgune eta web-kanaletarako estekak eskaini ditzake (esate baterako, Facebook, Twitter edo YouTube). Goiener Taldeak ez du bere gain hartzen estekatutako gune horien gaineko inongo erantzukizunik. Webgune honetan kokatutako esteketatik edo beste edozein modutan Goiener Taldearekin zerikusia duten sare sozialetan eta kanpoko webgune eta web-kanaletan sartzen den erabiltzaileari aldez aurretik eta berariaz jakinarazten diogu erabilera-baldintzak, pribatutasun-politikak, cookien politikak eta beste edozein baldintza eta/edo araudi sare sozial eta webgune eta web-kanal horien arduradunen menpe daudela, inoiz ez Goiener Taldearen menpe.

13. Goiener Taldearen presentzia sare sozialetan

Goiener Taldeak Sare Sozial desberdinetan profilak ditu, enpresarekin edo haren jarduerarekin lotutako produktuak, zerbitzuak eta jarduerak zabaltzeko helburu nagusiarekin. Kanal horien bidez eskaintzen diren argitalpenak orientagarriak izango dira.

Erabiltzaileak bere sare sozialetan duen profilarekin Goiener Taldearen profiletan erregistratzean, berariazko baimena ematen dio elkarteari bere datu pertsonalak Pribatutasun Politika honen arabera tratatzeko.

Erabiltzaileak sare sozialen bidez borondatez emandako informazioa eta datu pertsonalak Goiener Taldeak erabiltzailearekin harremanetan jartzeko, erabiltzaileak egiten dituen kontsultei eta eskaerei erantzuteko, enpresarekin edo haren jarduerarekin lotutako informazio eta komunikazioak bidaltzeko eta lehiaketak, zozketak, gonbidapenak eta antzeko jarduerak kudeatzeko erabil daitezke. Era berean, erabiltzaileak Goiener Taldeari eta haren argitalpenei buruz duen iritzia edo balorazioa ezagutzeko eta, oro har, Goiener Taldeak sare sozialetan duen presentzia kudeatzeko erabiliko da.

Erabiltzaileei jakinarazten zaie Goiener Taldearen sare sozialen bidez argitaratzen den informazioa eta edukiak (datuak, testuak, bideoak, soinua, argazkiak, grafikoak, iruzkinak, mezuak edo beste material bat) sare sozialen beste erabiltzaile batzuen esku gera daitezkeela (hala badagokio, datu pertsonalak barne). Hirugarrenen datu pertsonalak erabiltzen dituen erabiltzaileak nahitaez eskatu behar du datu horiek tratatzeko baimena. Sare sozial bakoitzaren erabiltzaile-profila konfiguratzen denetik, erabiltzaileak kasu bakoitzean publiko egin nahi duen informazioa konfiguratu dezake, eman dituen baimenak ikusi, ezabatu edo desaktibatu, eta bere argitalpenak kudeatu, bere irizpidearen eta sare sozial bakoitza erabiltzeko arauen arabera.

Erabiltzailearen argitalpenek indarrean dagoen legedia, sare sozialek ezarritako pribatutasun politikak eta erabilera arauak eta Goiener Taldeak duen pribatutasun politika bete beharko ditu. Honen erantzule bakarra erabiltzailea izango da. Goiener Taldeak ez du inolako erantzukizunik hartzen bere gain erabiltzaile bakoitzak egiten dituen argitalpenei dagokienez. Goiener Taldeak alde bakarrez eta aldez aurretik jakinarazi gabe ezabatuko ditu indarrean dagoen legedia, erabilera arauak eta ezarritako pribatutasun politikak urratzen dituzten edukiak, edo desegokitzat jotzen dituenak.

Goiener Taldeak Facebook, Twittter eta beste sare sozial batzuetako profilak jarraitzen ditu, baina horrek ez du esan nahi horiekin inolako loturarik dagoenik.

Goiener Taldeak beretzat gordetzen du bide honen bitartez jasotako mezu edo iruzkinei ez erantzuteko eskubidea. Goiener Taldeak edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe aldatu edo ezabatu ahal izango ditu bere sare sozialetan igorritako argitalpenak.

Jarraitzailea izatean edo sare sozialetan "atsegin dut" sakatzean, onartzen duzu: 1) zure datu pertsonalak dagokion sare sozialaren pribatutasun politikaren inguruan tratatzea; 2) Goiener Taldeak zure kontaktu zerrendan jasotako datuak eskuratzea; 3) enpresak argitaratutako albisteak eta promozioak zure abisu eta jakinarazpenetan agertzea.

Erabiltzaileak Goiener Taldearen sare sozialetako kanal ofizialak jarraitzeari utzi nahi badio, sare sozial bakoitzak horretarako ezarritako tresnak erabiliz egin behar du.

14. Segurtasun neurriak

Goiener Taldeak, bere tratamendu-sistemetan dauden datu pertsonalak erabiltzean, datuen segurtasuna bermatzeko eta horiek aldatzea, galtzea edo baimenik gabe erabiltzea saihesteko beharrezkoak diren neurri tekniko eta antolamendu neurriak hartuko ditu. Betiere, teknologia-egoera, bildutako datuen izaera eta horiek izan ditzaketen arriskuak kontuan izanda; bai giza jardunak eragindakoak, bai ingurune fisiko zein naturalak eragindakoak. Horretarako, aintzat hartuko du datu pertsonalak babesteko indarrean den legedia. Nolanahi ere, erabiltzaileei argi adieraziko zaie segurtasun-neurri informatikoak ez direla erasoezinak, eta ondorioz, gerta litezkeela legez kanpoko esku-hartze edo esku-hartze bidegabeak, baina ez liratekeela Goiener Taldearen erantzukizunpekoak.

Erabiltzailearen segurtasuna eta pribatutasuna bermatzeko, webgune honek konexio seguruko geruzen protokoloetan (https) oinarritutako enkriptazio-teknologia erabiltzen du, nabigazioa ahalik eta seguruena izan dadin.

15. Segurtasun urraketa

Erabiltzaileak berehala jakinarazi beharko dio Goiener Taldeari webguneari, eremu pribatuei, sarbide-gakoei edo informazioaren segurtasuna eta konfidentzialtasuna arriskuan jartzen duen beste edozein egoerari buruzko edozein gorabehera, segurtasun-urraketa, sarbide okerra edo baimendu gabea. Jakinarazpena egiteko 943 088 444 telefono zenbakia edo datuenordezkaria@goiener.com helbide elektronikoa erabili ditzake.

16. Interesdunen eskubideak

Zure datuak ikustea, zuzentzea, ezereztea, tratamendua mugatzea, tratamenduari aurka egitea eta portabilitatea eska dezakezu, baita zure baimena ezeztatu eta gai honi buruzko bestelako edozein eskaera egin ere. Horretarako, idatzi bat bidali beharko diozu Goiener Taldeari, helbide honetara: Mallutz 18, 20240 Ordizia (Gipuzkoa), telefonoa: 943 088 444 edo, bestela, datuenordezkaria@goiener.com helbide elektronikoaren bitartez.

Eskaerarekin batera, interesdunaren nortasun agiri baten (NAN, AIZ, edo antzekoa) kopia bidali beharko da. Eskaera lege-ordezkari moduan egiten baduzu, berriz, nortasun agiriaren kopia ez ezik, ordezkaritza horren egiaztagiria ere bidali beharko duzu.

Eskariari emandako erabakiarekin ados ez bazaude edo erreklamazio bat jarri nahi baduzu, kontrol aginte eskudunera jo dezakezu, kasu honetan, Datuak Babesteko Bulegoa.

17. Indarraldia eta aldaketak

Goiener Taldeak beretzat gordetzen du bere pribatutasun-politika aldatzeko eskubidea, bai ordura arteko irizpideak aldatu dituelako, bai lege- edo jurisprudentzia-aldaketak izan direlako. Goiener Taldeak aldaketaren bat eginez gero, ordea, testu berria webgune berean argitaratuko du, eta erabiltzailea berehala ohartuko da. Dena den, erabiltzailea webgunean sartzen den unean bertan aurreikusita dauden arauek arautuko dute erabiltzaileekiko harremana. Horregatik, Goiener Taldeak gomendatzen dizu aldian-aldian sartzeko pribatutasun-politika honetara.

18. Jurisdikzioa

Goiener Taldea eta erabiltzailearen artean sortutako harremana, hain zuzen, aplikatzeko modukoa den legediari eta eskumena daukan jurisdikzioari buruz indarrean den araudian xedatutakoak arautuko du. Nolanahi ere, araudiak aurreikusten badu aldeek eskumen baten menpe jarri behar dutela, Goiener Taldea eta erabiltzailea, dagokien beste zeinahi eskumeni espresuki uko eginda, Gipuzkoako Epaitegi eta Auzitegien menpe jarriko dira.

Erabiltzaileak ez baditu baldintza hauek betetzen edo webgunean azaltzen diren edukien okerreko erabilera egiten badu Goiener Taldeak Zuzenbideak ematen dizkion neurri zibilak eta penalak (ekonomikoak barne) hartuko ditu ez-betetze hauek zigortzeko.